V září 2020 jsme zakoupili prostory bývalé výrobny klíčů a oprav oděvů v sousedství ordinace.
V současné době probíhá přestavba na ordinaci praktického lékaře. Po dohotovení v prosinci 2020 budou v této lokalitě dvě ordinace a to praktického lékaře a specialistů.