Naše ambulance dále zakoupila přístroj k měření kotníkových tlaků. Jde o metodu, která diagnostikuje ischemickou chorobu dolních končetin. Tento výkon hradí pojišťovna a je pro pacienta zdarma.

Stejně tak jako monitorování krevního tlaku po dobu 24 hodin tlakovým holterem, kterých  naše zařízení vlastní několik. Tento přístroj slouží ke zlepšení diagnostiky a léčby vysokého krevního tlaku.

Vlastníme také audiometr k diagnostice poruch sluchu.

Všechna výše jmenovaná vyšetření jsou hrazena pojišťovnou a pro pacienta zdarma.

K plastickým operacím jsme zakoupili speciální operační lupu s osvětlením, která umožňuje dokonale přehledný chirurgický výkon s co nejlepším kosmetickým efektem.

V roce 2017 jsme se vybavili novým přístrojem CUBE k základnímu statimovému laboratornímu vyšetření.