Vzdělání:

 • 1996 – 2000 gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové
 • 2001 – 2002 Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice, obor anorganická chemie
 • 2002 – 2009 III. Lékařská Fakulta University Karlovy Praha
 • 13.6. 2011 absolvován interní kmen

Praxe a stáže:

 • 2009 – 2014 interní oddělení, JIP Panochovy nemocnice Turnov, KNL
 • 12/2010-1/2011 pediatrické odd. Nemocnice jablonec nad Nisou
 • 2/2011 neurologické odd. nemocnice Jičín
 • 4-5/2011 ARO nemocnice Jablonec nad Nisou
 • 10-11/2011 pneumologie a ftizeologie, plicní odd. KNL
 • 1-3/2012 gastroenterologické odd. Nemocnice Jablonec nad Nisou
 • 4/2012 hematologie a transfuzní lékařství FNKV
 • 10-12/2012 diabetologie, endokrinologie, poruchy metabolismu II. interní klinika FNKV
 • 3-4/2013 Revmatologický ústav Na Slupi, Praha
 • 11/2013 – 1/2014 kardiologické odd. + kardiologická JIP KNL
 • 5-6/2014 klinická onkologie, paliativní léčba, léčba bolesti KNL
 • 9/2014 odd. nefrologie a dialýzy KNL
 • 11/2017 atestace z praktického lékařství

Zaměstnána v ordinaci praktického lékaře RESO MB.

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk

Pozn. :

Od 22.11.2017 pracuje jako praktický lékař s úvazkem 0,4